فرزین رحیمی زنوز

فرزین رحیمی زنوز

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با فرزین رحیمی زنوز
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۱۹۳۰۸۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره فرزین رحیمی زنوز

دانشجوی دکترای علوم سياسی (اقتصاد سیاسی)

طراح و برگزارکننده جلسات شبیه‌سازی پارلمان (موت پارلمان)

مدرس دورهٔ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم

مربی کارگاه ایسم‌های سیاسی