فريبا خاك زاد

فريبا خاك زاد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۲
ارتباط با فريبا خاك زاد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره فريبا خاك زاد

مشاور، منتور و مدرس راه‌اندازی و توسعه کسب‌و‌کار؛ کوچ رهبری (لیدرشیپ)؛ مشاور اجرایی و برگزارکننده رویدادهای بین‌المللی