فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا

ارتباط با فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا
درباره فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا

سمینار بازاریابی صنعتی زمان: پنج شنبه 29 مرداد ماه 1394 ساعت: 9 الی 12مکان: ساختمان مرکزی دانشگاه علمی کاربردی تلفن تماس جهت رزو 88737236- 88737237