فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا

رویداد‌های فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا
درباره فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا

سمینار بازاریابی صنعتی زمان: پنج شنبه 29 مرداد ماه 1394 ساعت: 9 الی 12مکان: ساختمان مرکزی دانشگاه علمی کاربردی تلفن تماس جهت رزو 88737236- 88737237