كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران

كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۶
ارتباط با كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران
وبسایت
https://iiia.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۳۴۹۴۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران

كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران به‌عنوان يكي از تشكل‌هاي خودانتظام بازار سرمايه، با هدف ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار و توسعه همکاری‌هاي حرفه‌اي به فعاليت مي‌پردازد.