لعیابیدگلی

لعیابیدگلی

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با لعیابیدگلی
شماره برگزارکننده
+۹۸ ۹۰۲ ۸۰۷ ۳۱۹۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره لعیابیدگلی

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و برند

عضو هیات علمی آکادمی برند ایران

طراح هویت برند

مدرس دروه های:

 

کسب و کار خلاقیت در کسب و کار

اصول و مبانی کسب و کار 

برندسازی اصول و مبانی برندسازی 
هویت برند و عناصر هویتی (نام- شعار- لوگو و رنگ سازمانی)
کاربرد برندسازی شخصی برای خدمات
منابع انسانی  برندسازی داخلی و منابع انسانی
 انگیزش و بهره وری در منابع انسانی
مسیر شغلی و هدف گذاری
تیپ شناسی شخصیتی بر اساس مدل MBTI
 تیپ شناسی شخصیتی بر اساس مدل DISC

 تیپ شناسی شخصیتی براساس کهن الگوها

ایکیگای

                                     طراحی تجربه مشتری

بازاریابی و تبلیغات ارتباطات یکپارچه بازاریابی 
اصول و مبانی تبلیغات