لیلا حسینی

لیلا حسینی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با لیلا حسینی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره لیلا حسینی

سید رضا علوی مدیر دفتر تجاری سازی و فناوری