مؤسسه دانش بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

مؤسسه دانش بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مؤسسه دانش بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مؤسسه دانش بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان (رسا)

مؤسسه دانش بنیان رشد سرمایه انسانی ایرانیان، دارای مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور، عضو انجمن مشاوره مدیریت ایران و برگزار کننده کانون های ارزیابی در دستگاه های دولتی و شرکتهای خصوصی متناسب با استانداردهای جهانی