مؤسسه فرآگيران آويد

ارتباط با مؤسسه فرآگيران آويد
درباره مؤسسه فرآگيران آويد

فعاليتهايي كه در دو ساعت دورهمي انجام خواهد شد؛

  • معارفه و بحث آزاد
  • نمايش چند فيلم كوتاه
  • معرفي دوره ها و متدهاي جديد آموزش زبان حرفه‌اي و دوره‌هايي براي مديران
  • پذيرايي