مؤسسه فرهنگی مدا

مؤسسه فرهنگی مدا

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با مؤسسه فرهنگی مدا
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۲۱۹۸۷۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مؤسسه فرهنگی مدا

توانمندسازی دانش آموزان و دانشجویان در حوزه ی مهارت های نوین