مائده احمدپور

مائده احمدپور

رویداد‌ها۳۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۰
یک‌شنبه ۲۲ دی

بهترین روش کسب درآمد من

  • شیراز
  • رایگان
آواتارمائده احمدپور
یک‌شنبه ۱۵ دی

ورکشاپ رصد بازار سرمایه

  • شیراز
  • رایگان
آواتارمائده احمدپور
یک‌شنبه ۲۴ آذر

کارگاه رصد بازار سرمایه

  • شیراز
  • رایگان
آواتارمائده احمدپور
پنج‌شنبه ۲۵ مهر

کارگاه تخصصی بورس

  • شیراز
  • رایگان
آواتارمائده احمدپور
ارتباط با مائده احمدپور
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۳۶۰۷۶۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام