مبنا توسعه بازار

مبنا توسعه بازار

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مبنا توسعه بازار
شماره برگزارکننده
۲۲۰۰۱۵۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مبنا توسعه بازار

شرکت فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی و مشاوره مدیریت