مثبت 6 با همکاری مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

مثبت 6 با همکاری مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۲
ارتباط با مثبت 6 با همکاری مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۱۰۵۳۶۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام