مهندس مجتبی تمسکی

مهندس مجتبی تمسکی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با مهندس مجتبی تمسکی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۱۶۰۱۰۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مهندس مجتبی تمسکی

مربی و سخنران حوزه توسعه فردی