مهندس مجتبی تمسکی

مهندس مجتبی تمسکی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با مهندس مجتبی تمسکی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۱۶۰۱۰۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مهندس مجتبی تمسکی

مربی و سخنران حوزه توسعه فردی