مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق
شماره برگزارکننده
۳۳۰۶۷۸۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

این مرکز موسسه ایست خیریه،آموزشی ،توانبخشی،مردمی و غیردولتی که درسال۱۳۸۵ به همت تنی چند از نیکوکاران نوع دوست در منطقه شرق تهران تاسیس گریده و کلیه خدمات ان صددرصد رایگان می باشد و هزینه های آن هم ازطریق کمک های مردمی تامین می گردد.