مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

رویداد‌های مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق
درباره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد شرق

این مرکز موسسه ایست خیریه،آموزشی ،توانبخشی،مردمی و غیردولتی که درسال۱۳۸۵ به همت تنی چند از نیکوکاران نوع دوست در منطقه شرق تهران تاسیس گریده و کلیه خدمات ان صددرصد رایگان می باشد و هزینه های آن هم ازطریق کمک های مردمی تامین می گردد.