مجتمع فرهنگی ورزشی و آموزشی جهاد دانشگاهی

مجتمع فرهنگی ورزشی و آموزشی جهاد دانشگاهی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با مجتمع فرهنگی ورزشی و آموزشی جهاد دانشگاهی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مجتمع فرهنگی ورزشی و آموزشی جهاد دانشگاهی

با حضور متخصصین مامائی - رایگان و ویژه بانوان به همراه اعطای بن تخفیف غربالگری سرطان - برای ثبت نام رایگان با شماره های ذکر شده تماس بگیرید.