مجتمع فنی اشراق

مجتمع فنی اشراق

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵۱
ارتباط با مجتمع فنی اشراق
شماره برگزارکننده
+۹۸۲۴۳۳۴۵۰۵۴۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجتمع فنی اشراق

مجتمع فنی اشراق مرکز آموزش‌های فنی و تخصصی - https://eshraghtec.ir