مجتمع فنی تهران شعبه ابن سینا

مجتمع فنی تهران شعبه ابن سینا

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مجتمع فنی تهران شعبه ابن سینا
وبسایت
https://mft.info
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی