مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار

مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار
شماره برگزارکننده
(۰۵۱) ۴۴۶۷۱۶۱۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجتمع فنی تهران نمایندگی سبزوار

مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی در سبزوار