مجتمع فنی و مهندسی بصیر

مجتمع فنی و مهندسی بصیر

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با مجتمع فنی و مهندسی بصیر
شماره برگزارکننده
۰۴۴۳۲۲۴۵۴۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی