مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (MAPS) / پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (MAPS) / پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰
ارتباط با مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (MAPS) / پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان
شماره برگزارکننده
۰۲۴۳۳۴۱۵۴۸۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام