مجله نجوم و ژرفا

مجله نجوم و ژرفا

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۱
ارتباط با مجله نجوم و ژرفا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مجله نجوم و ژرفا

ژرفا؛ انجمن علمی میان‌رشته‌ای فیزیک، ریاضی و فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف است