مجلۀ حوالی

مجلۀ حوالی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳۹
ارتباط با مجلۀ حوالی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۶۸۳۵۸۴۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجلۀ حوالی

«حوالی» مجله‌ای دربارۀ آدم‌ها و محیط اطرافشان است. محیط اطراف می‌تواند شهر، خانه یا مقیاس‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر از این‌ها باشد. در هر شمارۀ حوالی، یک فضا (مثل ترمینال، قبرستان، باشگاه) محوریت دارد و تمام محتواها، حولِ همان عنصر فضایی تولید می‌شوند. این مجله در کتاب‌فروشی‌ها و کیوسک‌های مطبوعاتی توزیع می‌شود و این رویداد همزمان با انتشار شمارۀ سوم این مجله برگزار خواهد شد.