مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد مقدس

مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد مقدس

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با مجمع انجمن های علمی مدیریت دانشگاه های مشهد مقدس
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۳۸۳۷۰۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی