مجموعه بنتا

مجموعه بنتا

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵۱
ارتباط با مجموعه بنتا
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۷۶۲۰۴۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجموعه بنتا

اولین مرکز جامع اجرای خدمات تخصصی در کشور