مجموعه تخصصی ایراسو (عکاسی اجتماعی ایران)

مجموعه تخصصی ایراسو (عکاسی اجتماعی ایران)

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با مجموعه تخصصی ایراسو (عکاسی اجتماعی ایران)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مجموعه تخصصی ایراسو (عکاسی اجتماعی ایران)

IRAN Social Photography مجموعه ایراسوگرافی برگزارکننده مسابقات دائمی عکاسی در حوضه مستند و اجتماعی