مجموعه توانمندشو

مجموعه توانمندشو

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با مجموعه توانمندشو
شماره برگزارکننده
۶۶۴۹۳۵۷۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجموعه توانمندشو

برگزار کننده دوره ها و کارگاهها در زمینه توانمندی فردی، ارتباطی، مدیریتی و فروش