مجموعه مدیربان

مجموعه مدیربان

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۵
ارتباط با مجموعه مدیربان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۵۶۲۵۰۶۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجموعه مدیربان

مرجع حمایت گری کسب وکار ها با تمرکز بر بیزینس کوچینگ
با ابزرهایی همچون آموزش - مشاوره - کوچینگ - بیزینس کوچینگ - رول پلی - تئاتر- بازی