مجموعه کارگاه های آشنایی با فناوری های روز

مجموعه کارگاه های آشنایی با فناوری های روز

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۱
ارتباط با مجموعه کارگاه های آشنایی با فناوری های روز
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۴۱۲۰۹۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مجموعه کارگاه های آشنایی با فناوری های روز

گروهی از دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی با همکاری  گروه کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا و انحمن علمی مهندسی کامپیوتر