مجید باغنده (موسسه سروش نگاه روشن )

مجید باغنده (موسسه سروش نگاه روشن )

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با مجید باغنده (موسسه سروش نگاه روشن )
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۶۸۷۷۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مجید باغنده (موسسه سروش نگاه روشن )

مدیر عامل موسسه سروش نگاه روشن

برگزار کننده ورکشاپ و سمینار های آموزشی املاک در سراسر کشور