وب سایت مجید مرادی

وب سایت مجید مرادی

رویداد‌ها۲۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۹
سه‌شنبه ۲۰ فروردین

کارگاه فروشندگی حرفه ای

 • اصفهان
 • از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
سه‌شنبه ۲۰ فروردین

کارگاه VIP از ماه تولد تا شخصیت شناسی MBTI

 • اصفهان
 • از ۳۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
دوشنبه ۱۹ فروردین

کارگاه VIP شخصیت شناسی MBTI در ازدواج

 • اصفهان
 • از ۴۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
یک‌شنبه ۱۸ فروردین

کارگاه VIP شخصیت شناسی MBTI

 • اصفهان
 • از ۳۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
شنبه ۱۰ فروردین

کارگاه VIP شخصیت شناسی در ارتباط موثر

 • اصفهان
 • از ۳۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
جمعه ۹ فروردین

کارگاه VIP شخصیت شناسی در فروشندگی

 • اصفهان
 • از ۶۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
پنج‌شنبه ۸ فروردین

کارگاه VIP بازاریابی برای استخدام

 • اصفهان
 • از ۳۴۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
چهارشنبه ۷ فروردین

کارگاه VIP شخصیت شناسی MBTI در خانواده

 • اصفهان
 • از ۴۶۰,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
یک‌شنبه ۳۱ تیر

کارگاه درونگرایی و برونگرایی

 • اصفهان
 • از ۱۹,۰۰۰ تومان
آواتاروب سایت مجید مرادی
ارتباط با وب سایت مجید مرادی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۹۶۸۶۴۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی