محسن حسنی

محسن حسنی

شماره دبیرخانه
۰۹۰۲۲۶۰۶۰۲۲
تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۸

درباره محسن حسنی

مشاور و مدرس هوشمندسازی سازمانی و صنعتی