محسن حسنی

محسن حسنی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با محسن حسنی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۲۶۰۶۰۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محسن حسنی

مشاور و مدرس هوشمندسازی کسب و کار