محسن حسنی

محسن حسنی

شماره دبیرخانه
۰۹۰۲۲۶۰۶۰۲۲
تعداد کل رویدادها
۳
دنبال کنندگان
۶

درباره محسن حسنی

مشاور و مدرس هوشمندسازی سازمانی و صنعتی