فکرانه

ارتباط با فکرانه
درباره فکرانه

فکرانه، به عنوان تولید و عرضه کننده بازی های فکری متنوع، به دنبال ایجاد ساز و کارهایی است که بر پایه آن، افراد بتوانند بسته به نیاز و موقعیت خود، با محوریت بازی رویدادهایی را برگزار کنند و از مزایا و ظرفیت های بازی بهره مند شوند.

در همین راستا،برگزاری این سلسله از کارگاه ها زمینه ساز آشنایی و فعالیت گروهی از علاقمندان به بازی های فکری در حوزه های مختلف مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی آنان شده است.