محمدحسن سنگانیان

محمدحسن سنگانیان

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با محمدحسن سنگانیان
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۱۰۵۱۴۳۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمدحسن سنگانیان

آکادمی متیا

وقتی از نهاد مدارس توسعه یافته ایران (متیا) حرف میزنم از چه چیز حرف میزنم؟

متیا در تلاش است تا مدرسه ای باشد برای کمک به رشد انسانها و ارتقای مدارس تا گامهای موثری بردارند در مسیر شدن، شدنی از جنس «انسان توسعه یافته» و «مدارس توسعه یافته»

 

مدارس توسعه یافته، مدارس مبتنی بر کنترل درونی هستند و می کوشند رفتارهای خود را با رویکرد کنترل درونی هماهنگ کنند و با استفاده از تئوری انتخاب (از نظریههای پیشرو در روانشناسی مثبت نگر)روابط تمامی انسان های دخیل در مدرسه اعم از  مدیر-معلم، دانشآموز-معلم، ولی-معلم، ولی- دانش آموز، ولی-مدیر،     دانشآموز-مدیر،

رابهبود بخشیده و آن را بستر رشد خلاقیت و یادگیری نمایند.

در این مدارس به تمام قوانین رسمی کشور و آموزش و پرورش بومی احترام گذاشته شده و در دایره قوانین حرکت خواهد شد.

همچنین آنها کیفیت را سرلوحه کار خود نموده و به تبع آن محیط آموزشی، تدریس و محتوی کیفی ارائه دهند، تا یادگیری مانا و موثر در همه افراد ذینفع به ویژه دانش آموزان شکل گیرد. لذا بازخورد ارزشیابی از یادگیری با معیار «حد شایستگی» سنجیده خواهد شد.

 

#کیفیت ، #مسئولیت و #روابط_کارآمد جزو ارزشهای سازمانی اصیل این مدارس میباشد.

- اعضای موثر  این مدارس باور دارند که تئوری انتخاب نقش موثری در ارتقای کیفیت زیستن انسان ها دارد.

-همچنین باور دارند از طریق آشنایی و به کار گرفتن آموزش کیفی میتوان انسان هایی توانمند، مسئولیت پذیر و آزاد اندیش تربیت نمود.

دراین مدارس برای رشد مسئولیت پذیری، یادگیرندگی و ارتقائ مهارت های اجتماعی در دانش آموزان بسترسازی میشود.

دانش آموزان مدرسه توسعهیافته، بالاترین سطوح را در آزمون های رسمی آموزش و پرورش کسب میکنند.

گسترش ایده مدارس مبتنی بر کنترل درونی به صورت شعب دیگر مدرسه یا تاسیس مقاطع دیگر و نیز بسترسازی برای ارتقائ مدارس همکار از جمله بند های چشم انداز این مدارس می باشد. 

مدرسه توسعه یافته یک سازمان یادگیرنده است. لذا آموزش مداوم مفاهیم اساسی مدرسه به همه پرسنل قدیم و جدید و تلاش برای طراحی و اجرای تمام فرایندهای موجود ( کلاسداری و تدریس , تعامل، قوانین، برنامه های بیرون از کلاس و ... ) براساس این اصول و مفاهیم از سر فصل های مهم مورد توجه مدیر و اعضای مدرسه می باشد.

در این مدارس هر یاور آموزشی , برای توسعه فردی و حرفه ای خود , با کمک راهبر آموزشی و تیمش، برنامه رشد فردی تدوین کرده و در طول سال در ۵ نوبت (پایان ماه دوم، پایان ترم اول، پایان سال شمسی، پایان سال تحصیلی و پایان تابستان ) به خودارزیابی پرداخته و گزارش آن را به همراه برنامه ارتقای عملکرد به مدیر مدرسه ارائه میدهد.

در مدارس توسعه یافته کلیه فرایندها که کم شمار ولی پرکیفیت هستند , دارای چرخه فیدبک گیری و اصلاح میباشد که این چرخه ها با تسهیلگری تیم راهبری آموزشی طراحی و اجرا می گردند.

اسناد بالادستی مدرسه توسعه یافته با نگاهی نقاد، وسیع و منعطف به دانشآموز، تجارب پیشین مدرسه، مدارس همکار و سایر مدارس پیشرو داخلی و بین المللی تبیین و به ذینفعان اعلام و علت آن ها برای ایشان شرح داده میشود.

مدارس توسعه یافته باور دارند مادران و پدران دانش آموزان نقش اساسی و کلیدی در آموزش (Education) دانش آموزان دارند. لذا برای همراهی و همافزایی بیشتر ضمن برگزاری دوره های منظم دانش افزایی اولیا , برنامه های مختلف کلاسی و بیرون کلاسی مدرسه را به اطلاع ایشان میرساند تا از همراهی و نظراتشان بهره مند شده و در چرخه های فیدبک گیری لحاظ نماید.

مدارس توسعه یافته در تلاشند تا خانوادههایی که علاقه مند به رشد خود و فرزندانشان بوده و به صورت چند جانبه همدلی و انرژی روانی و مالی شان را برای این مهم به کار میگیرند را جذب و در خلال همکاری با ایشان به اهداف عالی مشترک خود برسند.

 

مدارس توسعه یافته در تلاشند تا انسان توسعه یافته پرورش دهند