موسسه کارآوا

موسسه کارآوا

رویداد‌ها۲۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۲
ارتباط با موسسه کارآوا
وبسایت
http://arahimi.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۵۳۷۸۳۸۶۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه کارآوا

آموزش و توسعه کارآفرینی