محمدرضا احمدی (تسهیلگر دوره)

محمدرضا احمدی (تسهیلگر دوره)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با محمدرضا احمدی (تسهیلگر دوره)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره محمدرضا احمدی (تسهیلگر دوره)

پارک و علم فناوری خوزستان