محمدعلی اسماعیل زاده اصل

رویداد‌های محمدعلی اسماعیل زاده اصل
ارتباط با محمدعلی اسماعیل زاده اصل
درباره محمدعلی اسماعیل زاده اصل

عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیات اجرایی انجمن فارغ التحصیلان شریف 

رییس هیات مدیره موسسه مطالعاتی حامیان فردا 

عضو شورای تفکر و حکمت در دفتر تالیف کتب درسی