محمدعلی شاطری

محمدعلی شاطری

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با محمدعلی شاطری
شماره برگزارکننده
۹۱۲۳۵۳۴۰۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمدعلی شاطری

روانشناس بالینی

مشاور

طرحواره درمانگر

متخصص تله های زندگی