محمدعلی اسماعیل زاده اصل

محمدعلی اسماعیل زاده اصل

رویداد‌ها۲۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸۹
ارتباط با محمدعلی اسماعیل زاده اصل
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمدعلی اسماعیل زاده اصل

عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیات اجرایی انجمن فارغ التحصیلان شریف 

رییس هیات مدیره موسسه مطالعاتی حامیان فردا 

عضو شورای تفکر و حکمت در دفتر تالیف کتب درسی