محمدمهدی طاری

محمدمهدی طاری

رویداد‌ها۲۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۰۶
سه‌شنبه ۳۱ فروردین

دوره جامع تندخوانی پیشرفته فانتوم

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمحمدمهدی طاری
سه‌شنبه ۱۷ فروردین

وبینار انضباط شخصی

 • آنلاین
 • ۵,۰۰۰ تومان
آواتارمحمدمهدی طاری
جمعه ۲۹ اسفند

دوره جامع تندخوانی پیشرفته فانتوم

 • آنلاین
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمدمهدی طاری
دوشنبه ۱۸ اسفند

مینی دوره تندخوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمحمدمهدی طاری
پنج‌شنبه ۷ اسفند

دوره تندخوانی پیشرفته فانتوم

 • آنلاین
 • ۶۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمدمهدی طاری
شنبه ۲۵ بهمن

مینی دوره تندخوانی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمحمدمهدی طاری
سه‌شنبه ۲ دی

دوره جامع تندخوانی فانتوم

 • آنلاین
 • ۹۹۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمدمهدی طاری
سه‌شنبه ۲۵ آذر

دوره جامع تندخوانی فانتوم

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارمحمدمهدی طاری
ارتباط با محمدمهدی طاری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۶۰۷۰۶۲۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمدمهدی طاری

دوره جدید تندخوانی و تقویت حافظه پیشرفته فانتوم

به نام خدا

چه اتفاقی میافتاد اگر میتوانستید هر چیزی را تا ۳ برابر سریعتر بخوانید؟

ایمیلها، کتابها، روزنامهها، مطالب امتحانی و تخصصی، به طور کلی هر آنچه را مطالعه میکنید.

معمولا میزان مطالعه ما رابطه مستقیمی با زمان و انرژی که برای مطالعه یک مطلب صرف میکنیم دارد.

 اما تصور کنید چه اتفاقی میافتاد اگر شما قادر بودید کتابها و هر آنچه که دوست دارید و یا حتی مجیورید را تا سه برابر سریعتر از قبل بخوانید؟

در این صورت:

چه کارهای جدیدی از شما ساخته بود؟ 

<!-- [if gte vml 1]><![endif]--><!-- [if !vml]--><img src="file:///C:/Users/ecc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" alt="https://static.evand.net/images/description/original/feaf9d18aae55e8c62a754cbd9b5f250.jpg?x-oss-process=image/resize,h_800" width="155" height="104" border="0" /><!--[endif]--></span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">زندگی شما چه تغییری می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">کرد؟ زندگی شغلی، خانوادگی، تحصیلی و ارتباطات شما دستخوش چه تغییراتی میشد؟</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">به طور کلی زندگی شما تا چه میزانی بهبود می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">یافت؟</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">با آموزش مهارت </span><a title="فرصت" href="http://afakary.ir/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><span lang="AR-SA">تندخوانی</span></a> <span lang="AR-SA">شما تغییر را در در یادگیری خود حس خواهید کرد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">ما به شما می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">آموزیم که چگونه سرعت خواندن مطالب را تا سه برابر افزایش دهید</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">مطالب را با درک و عمق بیشتری بخوانید و در نهایت چگونه هر مطلبی را که دوست دارید برای همیشه به خاطر بسپارید</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">ما به شما مهارتی آموزش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">دهیم که قطعا برای زندگی امروز و آینده شما تغییرات و نتایج  شگفت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">انگیزی و کاربردی خواهد داشت</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" ><strong><a title="تمرکز حواس" href="http://afakary.ir/%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b3/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><span lang="AR-SA">تمرکز حواس</span><span dir="LTR">:</span></a></strong></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">امروزه یکی از مهمترین مسایل افراد از دست دادن تمرکز و در واقع تمرکزحواس</span><span dir="LTR">‌ </span><span lang="AR-SA">به هنگام انجام کارها است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">زمانی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">که در کارهایمان تمرکز لازم را داشته</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">باشیم با راحتی بیشتری می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">توانیم موفق شویم</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">حفظ تمرکز نیازمند پیش شرط هایی است که رعایت آنها باعث آرامش خاطر و رفع</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">دغدغه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های ذهنی ما می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">در تندخوانی به شما تکنیک</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">هایی آموزش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">دهیم که نه تنها تمرکز حواس شما کمک کند</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">بلکه به هنگام مطالعه، کار، زندگی با تمرکز بیشتری از زندگی خود هم لذت بیشتری ببرید و در عین حال موفق</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">تر و پر نشاط</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">تر هم باشید</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><strong><a title="تندخوانی چرا؟" href="http://afakary.ir/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9f/" target="_blank" rel="noopener nofollow"><span lang="AR-SA">زمان</span></a></strong><strong><span dir="LTR">:</span></strong></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR" ><!-- [if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="https://static.evand.net/images/description/original/2942857f909ed1baed6dc2db4cf94399.jpg?x-oss-process=image/resize,h_800" > <v:imagedata src="file:///C:/Users/ecc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg" o:title="resize,h_800"/> </v:shape><![endif]--><!-- [if !vml]--><img src="file:///C:/Users/ecc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg" alt="https://static.evand.net/images/description/original/2942857f909ed1baed6dc2db4cf94399.jpg?x-oss-process=image/resize,h_800" width="174" height="77" border="0" /><!--[endif]--></span><span dir="LTR"><br /></span><span lang="AR-SA">در عین حال صرفه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">جویی در زمان و استفاده بهتر از فرصت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها را در اختیار شما قرار می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">دهد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">زمان تنها سرمایه بی</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">بازگشتی است که تمام موفق</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ترین</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های دنیا در عرصه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های علمی و کسب و کار را</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">به استفاده از تکنیک</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها و مهارت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های تندخوانی سوق داده است، افرادی همانند تونی رابینز، بیل گیتس، وارن بافت و بسیاری از رهبران، دانشمندان و تاجران موفق دنیا</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">دانشجویان و دانش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">آموزان</span><span dir="LTR">:</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">بی شک در حجم فراوان درس</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها، کتاب</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ها و مطالبی که این دسته از جامعه با آن مواجه هستند تردیدی وجود ندارد</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">گاه به سبب همین سنگینی مطالب و زیاد بودن مقدار آنها، کار برنامه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">ریزی تحصیلی دشوارتر و به نوعی بغرنج می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">بی شک تندخوانی کمکی عالی برای قشر جامعه علمی کشور است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">چون با یادگیری روش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های صحیح مطالعه، کار مطالعه را آسان، سهل و لذت</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">بخش می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">کند</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">در یک تحقیق دانشگاهی میزان زمان مطالعه یک فرد به صورت عادی و بدون یادگیری تکنیک</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های مطالعه را بیش از </span><span lang="FA" >۲۲۰۰۰</span><span lang="AR-SA"> ساعت براورد کرده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">اند</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">حال اگر صرفا با یادگیری مهارت تندخوانی سرعت افراد به دو برابر برسد یعنی بیش از یازده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">هزار ساعت در زمان فوق صرفه</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">جویی می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شود</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">این به معنای یازده</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">هزار ساعت زمان مازاد برای سایر اموراعم از فرصت برای تحقیق، کسب و کار، رسیدگی به خانواده و .... است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">اگرچه در تندخوانی بخش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های دیگری همچون افزایش میزان درک مطلب، تقویت حافظه، تقویت نیمکره</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های راست و چپ مغز و ... نیز شامل است</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span lang="AR-SA">با یادگیری روش</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">های نوین و علمی مطالعه با نحوه عملکرد مغز در یادگیری آشنا می</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="AR-SA">شویم</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" ><span dir="LTR"> </span></p>