محمد ترک

محمد ترک

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲
ارتباط با محمد ترک
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۵۲۵۲۳۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمد ترک

مربی دوره ویلاگر 

نویسنده کتاب برندسازی افراد پیشرو

مشاور و مدرس ویدیو مارکتینگ

مدیرعامل شرکت نگارگران افتاب زمین

مدیر ویدیو مارکتینگ مطالعه شریف