محمد حاجی جعفری

محمد حاجی جعفری

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸
ارتباط با محمد حاجی جعفری
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمد حاجی جعفری

فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان، دارای پذیرش از دانشگاه 24ام جهان