محمد حسنی

ارتباط با محمد حسنی
درباره محمد حسنی

محمد حسنی


فارغ التحصیل رشته ی فیزیک پلاسما


نمره ی تافل : 111

نمره ی GRE : 320