انجمن علمی هوافضا دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

انجمن علمی هوافضا دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵

متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد

ارتباط با انجمن علمی هوافضا دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۱۵۱۴۹۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی هوافضا دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

انجمن علمی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی