محمد خزاعی

محمد خزاعی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۴
ارتباط با محمد خزاعی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۳۷۴۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمد خزاعی

- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- بیش از 13 سال فعالیت در حوزه مدیریت پروژه
- مدرس و مشاور راهکار مدیریت پروژه سازمانی