محمد رضایی قلعه

محمد رضایی قلعه

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۲
ارتباط با محمد رضایی قلعه
شماره برگزارکننده
۸۸۱۱۵۹۳۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره محمد رضایی قلعه

مخصوص کارکنان سازمان فناوری اطلاعات ایران