محمد رضا نوروزی

محمد رضا نوروزی

رویداد‌ها۱۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸۰
دوشنبه ۱۶ تیر

هدف بعدی مریخ

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمد رضا نوروزی
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت

وبینار نهم-رصد و نگاه به آسمان

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمد رضا نوروزی
دوشنبه ۸ اردیبهشت

نگاه به آسمان

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمد رضا نوروزی
دوشنبه ۱ اردیبهشت

سیارات سنگی منظومه

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمد رضا نوروزی
دوشنبه ۲۵ فروردین

پیام‌آوران وحشت

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتارمحمد رضا نوروزی
ارتباط با محمد رضا نوروزی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۳۰۵۰۲۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی