پژوهشکده مطالعات فناوری

پژوهشکده مطالعات فناوری

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۰
ارتباط با پژوهشکده مطالعات فناوری
وبسایت
http://tsi.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۲۶۱۷۶۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی