محمد صومعه نشین

محمد صومعه نشین

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با محمد صومعه نشین
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۶۸۵۴۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره محمد صومعه نشین

مدیرعامل شرکت شبکه گستران

نماینده شرکت Cryptix 

عضو انجمن برنامه نویسان خاورمیانه