محمد مظفری زاده

محمد مظفری زاده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با محمد مظفری زاده
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره محمد مظفری زاده

آشنا شدن با سرمایه گذاران (البته این جلسه اولین رویداد است و نمی دانم عزیزان سرمایه گذار چه قدر استقبال خواهند کرد.)