محمد مهدی موحدی نژاد

ارتباط با محمد مهدی موحدی نژاد
درباره محمد مهدی موحدی نژاد

محمد مهدی موحدی نژاد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز کانون تبلیغات نمادبرتر

دارای مدرک کارشناسی مدیریت تبلیغات از دانشگاه بازرگانی واحد خراسان 

دانش آموخته دوره مهارتی  MBA با گرایش بازاریابی 

کارشناس تبلیغات و بازاریابی اینترنتی در شبکه های اجتماعی

مشاور، مدرس و ایده پرداز روش های تبلیغات و تولید محتوا